O naší společnosti:

PRODEJNÍ DOBA  prosinec 2020 – březen 2021 7:00 – 15:00 hod

PRODEJ je umožněn přes VÝDEJNÍ OKNO.                                                                                  Žádáme zákazníky o dodržování všech hygienických opatření dle vládních nařízení (odstup 2 m, rouška/respirátor, desinfekce atd.) pro vlastní bezpečí i našich zaměstnanců.

SKLADEM NENÍ: betonový recyklát, asfaltový recyklát, zásypový písek                        NOVĚ SKLADEM: cihelný recyklát 0/16, 16/32, 32/63 … 80 Kč/t bez DPH

Recyklace-štěrkovna Frýdlant s.r.o. provádí těžbu štěrkopísků a jejich zpracování.

Těžíme, upravujeme (třídíme a drtíme) a prodáváme přírodní kamenivo (štěrk) a štěrkopísky ve vlastní štěrkovně. Prodáváme písek, betonový a asfaltový recyklát, strusku, okrasné kamenivo. Uložení demoličních inertních stavebních materiálů vhodných k recyklaci .

Ve spolupráci se společností INSTALL CZ, s.r.o. recyklujeme (drtíme a třídíme) stavební suť, beton, živici a zeminu. Poskytujeme přepravu sypkých hmot soupravami i sólo nákladními vozidly, zemní a výkopové práce vč. sbíjení hydraulickým kladivem.

Důležité:

Všechny fyzické i právnické osoby jsou povinny při předání odpadu k recyklaci v naší provozovně ve Frýdlantě nad Ostravicí, lokalita Kúty, doložit vyplněný formulář Základní popis odpadu, který je ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení.

Případně potvrdit čestné prohlášení při následné dodávce odpadu, které odkazuje na původní Základní popis odpadu.

Bez vyplněného a podepsaného formuláře Základní popis odpadu nebude možno Váš odpad k recyklaci přijmout!